zero start

Предприемаческа програма на село

От 2 до 7 септември 2020 г.

Излез от зоната си на комфорт със Zero Start!

Нашата програма цели информирането, мотивирането и запознаването на нейните участници със стъпките и процесите, свързани с осъществяването на конкретна бизнес идея по нетрадиционен начин и на нестандартно място. Идея, която е насочена към промяна средата и условията ни на живот, спрямо нашите умения и възможности.

ВЪПРОСЪТ Е: Ще се осмелиш ли?

Магичното място на Zero Start

ZeLLin House се намира във вилна зона ,,Зелин‘‘, община Ботевград. Стратегическа близост до София (50 км северозападно или на 30 мин. с кола). Място, което съчетава в себе си разнообразие от културен, исторически, природен и кулинарен туризъм.

В периода 2-7 септември 2020 се събираме за 6 дни в ZeLLin House, където чрез пъстроцветни предизвикателства, ще те предизвикаме да излезеш извън „матрицата 9-5”.

Защо го правим?

Защото все повече осъзнаваме, че „схемата 9 до 5”, сякаш не е достатъчна. Защото има нещо повече, което не се побира сред високия бетон, мръсния въздух и липсата на простор. Защото не сме роботи и защото имаме нужда от друга перспектива и алтернативи, за да се доближим себе си и това къде принадлежим. Защото имаме идеи и защото знаем как да ги случим.

За кого е подходяща тази програма?

За тези, които нямат конкретни идеи, но изпитват нужда от повече знания, умения и контакти от предприемаческата среда в България. Тя е и за тези, които нямат визия за собствен бизнес, но биха искали да променят средата си и да станат част от нови идеи, нови екипи и нов начин на мислене, и действия.

За хора от 20 до 60 годишна възраст – понеже не вярваме във възрастовите ограничения, а и че има какво да научим от тези с повече опит от нас.

Нашата мисия

Мисията ни е да предадем необходимите знания, умения и мрежа от контакти в сферата на предприемачеството в България на тези, които са вдъхновени и мотивирани, но не знаят как и откъде да започнат. И най-вече тези, които живеят или искат да живеят извън шума и бетона на големия град, но се чудят как и не могат да намерят своята среда. Е, ние сме тук, за да покажем нагледно как се създава такава среда и как можем да си говорим за предприемачество извън София. Държим да подчертаем, че за нас предприемачеството, включва освен стъпки в посока иновации и технологии, и такива, свързани със себепромяна, култура, изкуство и спорт. Или иначе казано – тези, които осмислят иновациите и технологиите.

Как? Събирайки на едно място предприемачи от екосистемата в България, които знаят, могат и го правят, споделяйки собствения си опит в различни творчески сфери. Всички, които участваме в организацията на тази програма, желаем да създаваме алтернативи и то правейки го заЕдно, споделяйки личния си пример.

В днешно време всеки може ли да бъде предприемач?

Да създаде реален и работещ проект от нулата за 6 дни? Възможно е. С правилните инструменти, с които да си послужи. През точните стъпки, през които да премине. И с точните хора, които да му помогнат.

Точно на това се основава нашата предприемаческа програма Zero Start. Методология от стъпки, в центъра на които е откриването и решаване на определен проблем. Не проектът е важен, а проблемът.

За да кандидатстваш, не е нужно да имаш досегашен досег с предприемачеството, нито да имаш предварителни идеи. Ще започнем от нулата.

Етапите на предприемаческа програма Zero Start

Ден 1: Запознаване и опознаване

Пристигане в ZeLLin House по обяд. Всички от участниците, менторите и екипа на Zero Start се представяме на групата чрез различни дейности и интерактивности.

Ден 2: Генериране на проблеми и разпределяне на екипи

Денят започва с кратка лекция на тема ,,Реши проблем – създай реален проект в България!‘‘ от Петър Нефтелимов. Продължава със самостоятелна работа на участниците по специална методология от въпроси. Целта е всеки участник предвид своя опит и компетенции да генерира проблем, който е обществено важен.

Следобедът продължава с представяне на всеки от генерираните проблеми пред групата. Изграждат се няколко основни проблеми на групата и на тяхна основа се разпределят екипите.

Ден 3: Обратна връзка и изясняване на проекта

След генериране на тема, избрана от екипа, всеки от отбора предлага свое решение. След това всеки търси обратна връзка от своята собствена мрежа от контакти, социални канали, както и от ,,случайни срещи” с местните в района.

След получаване на обратна връзка, екипът трябва да вземе общо решение за екипната тема, която ще продължат да развиват заедно като бизнес идея.

Ден 4: Доизясняване и планиране

Самостоятелна работа на екипите по доизясняване на концепцията на проекта. Лекция на Мариян Маринов за средносрочното и дългосрочното планиране. Работа на екипите по планирането.

Ден 5: Работа по екипи по проектите

Самостоятелна работа на екипите с менторите. Довършване на средносрочното и дългосрочното планиране. Изготвяне на презентацията за следващия ден и лекция от Ангелина Пенкова за това как се изгражда устойчив бранд.

Ден 6: Презентиране на проектите

Всеки от екипите си представя създадената концепция за проект в малък кръг гости от местността и останалите участници. Присъствие на медии.

Три месеца самостоятелна работа от разстояние

Всеки от екипите работи от разстояние по осъществяването на проекта си въз основа на поставените цели и срокове в Ден 4. При необходимост търсят помощ от менторите.

Завършващо събитие през октомври в София

След около 3 месеца самостоятелна работа на екипите се събираме на събитие в София, за да разкажат пред партньори и гости докъде са стигнали с осъществяването на проектите си и от какво имат нужда на този етап.

В предприемаческата програма на село за 5 дни ще се докоснеш също до...

Всички тези дейности са включени в цената за престоя. От една страна ще направят програмата уникална и запомняща се. Ще се докоснеш живота и бита на село. От друга страна ще ти помогнат по пътя към съзнаването като предприемач. Тъй като от опит знаем, че личният и професионалният живот вървят ръка за ръка, а не поотделно.

Бъди сигурен в това.

Володя Казаков е един от най-изявените местни артисти в района. С него ще преживееш себе си през погледа на изкуството.

Маршрут по еко-пътека и ще се докоснеш до „Усещането да откриваш пътя пред себе си‘‘.

Приготвена от местните ни шеф-готвачи – Георги Кунев и Георги Данов от Ботевград, както и местни вкусотии от Зелинските ни съседи.

Гайда, джаз или нещо повече? Тайна е.

Ментори в Zero Start

Zero Start Предприемаческа програма на село за 5 дни

Петър Нефтелимов

Петър Нефтелимов e основател на блога за практическите съвети за бизнеса, който вече има 9 официални автори и още толкова гост-автори. Позитивен журналист в Позитивната медия на България ,,Успелите‘‘, където за над 3 години има над 230 свои статии, от които повече от половината са интервюта с успели българи в страната и извън границите ѝ. Четени са над 80 000 пъти.

Лятото на 2018 г. се включва в стартовата инициатива Euro Velo for All на 5-ма ентусиасти от Balkans Everywhere. Заедно изминават 300 км за 5 дни със специална триколка по поречието на река Дунав. Инициативата цели насърчаване на равните възможности в областта на алтернативния туризъм в България. Повишаване на осведомеността относно липсата на инициативи, които включват хора с различни потребности.

Петър е част и от екипа на Jamba – Career for all, където се бори за равен старт на хората с различни възможности. В тази връзка се включва в бягане 21 км в тандемен отбор заедно с ултрамаратонеца Краси Георгиев на Софийския маратон 2018 със специално създадена за случая количка. Също се включва през месец октомври 2018 г. като посланик в кампанията ,,Равенството значи повече‘‘ на Jamba, целяща да насочи вниманието на обществото към правото на равен шанс за хората с различни възможности. Заедно с предприемач и експерт онлайн медии Жюстин Томс са на различни места в метростанциите на София.

Бил е лектор на International Youth Conference 2018 – Krusevo, Македония, където представя различните аспекти на разнообразието.

Получава специална награда от конкурса ,,Сайт на годината 2018‘‘ за успешно младежко онлайн присъствие.

Студент е по биотехнологии в Софийския университет ,,Св. Климент Охридски‘‘. Получава специална награда от конкурса ,,Студент на годината 2018‘‘. Според него животът ни е отражение на живота в нас самите, на клетъчно ниво. Ключът към успеха е в нас самите и за да имаме успешни взаимоотношения, трябва първо да изучим взаимоотношенията на молекулно ниво.

За Петър успехът не се мери с броя цифри в банковата сметка, а с броя животи, които си променил към по-добро!

Zero Start Предприемаческа програма на село за 5 дни

Цветина Петкова

Цветина Петкова е авантюрист и търсач на новото. Борец за човешките права по образование – някои му казват ,,юрист‘‘. След дълга борба в същата сфера, 2014 г. стяга куфара и заминава за Арабските емирства, където живее близо 2 години и събира околосветски съкровища. Завръща се в България и от 2017 г. досега консултира правно граждански организации и компании в частния сектор в България. Същата година стартира проекта ,,Номадско ЕдинЕние‘‘ – мрежа от хора, места и проекти. Мисията на проекта е продължение на личната мисия на Цвети за завръщане на младите хора по-близо до приРодата – в малките населени места. Чрез съживяване на родните ни къщи, които да трансформираме в социални средища за обмен на международни практики, събития и социални иновации, каквато е и нашата предприемаческа програма на село за 5 дни Zero Start. От 2017 г. досега Цвети формира Общност от многоцветни експерти, с които заедно са се заели да съживят първата локация – ZeLLin House (къщата на бабата и дядото на Цвети), която трансформират в coworking & coliving пространство. Това е само първата стъпка, следващата е трансформиране на цяло село в Глобално село, където стартъпи, дигитални номади и корпоративни екипи да споделят приРода, предпремачески събития, фестивали, концерти и общ ритъм за живот. Защо? Защото България е Свобода.
Любим цитат: ,,Всеки път, когато се окажеш на страната на мнозинството, е време да спреш и да преосмислиш мнението си.‘‘
Zero Start Предприемаческа програма на село за 5 дни

Ангелина Пенкова

Ангелина Пенкова работи в последните 15 години в различни области на маркетинга и комуникациите. През 2013 г. основава своята първа компания в сферата на стратегическия маркетинг и консултиране. Едно от най-новите ѝ начинания е People Portal, където се специализира в обученията, свързани с разказването на истории (Storytelling) и вътрешно фирмени консултации в същата област.

Нейната практика е доказала, че това умение води до подобряване на културата и климата в организациите, споделяне на обща визия, както и успешно сътрудничество между хора и екипи, което прави бизнеса успешен, а служителите ефективни и удовлетворени.

Ангелина се присъединява към предприемаческата програма на село Zero Start като ментор, който ще подпомага екипите да презентират ефективно идеите си.

Zero Start Предприемаческа програма на село за 5 дни

Мариян Маринов

Мариян Маринов е иноватор, предприемач и визионер с повече от 18 години опит в бизнеси от кръгова икономика, мултимедии, електрическа  мобилност и организационно управление. С гъвкав подход и отворено мислене, той търси решения на всякакви предизвикателства с помощта на екипите, в които работи.

Към момента ръководи отдел ,,Бизнес развитие‘‘ към София Тех Парк, както и софтуерна компания за корпоративни облачни услуги. Автор е на концепцията за млади лидери FLOW, която презентира пред представители на Европейската комисия по време на председателството на България. Концепцията би помогнала на много млади предприемачи да държат фокуса на ролята си в ежедневните неща, така че да са успешни и ефективни, без да се занимават с неща, които биха могли да се вършат от техните екипи.

F (faith) L (lead) O (originate) W (win) – това е FLOW. Линията от Мисия и Визия – комуникирани, разбрани и изпълнявани от екипа, в една творческа среда, която катализира и превръща идеите в резултати чрез цели и целеполагане.

Мариян се присъединява към предприемаческата програма на село Zero Start като ментор, който ще помогне на екипите да си планират ефективно и конкретно стъпките за осъществяването на проектите.

Zero Start Предприемаческа програма на село за 5 дни

Симона Дакова

Симона Дакова е от онези хора, които се занимават с много и различни неща, но каквото и да захванат влагат цялата си душа. В професионален план от 6 години е отдадена на ролята си като бизнес анализатор в българска компания, която разработва иновативни цялостни ИТ решения като услуга. Това е естествено продължение на образованието ѝ по информатика в България и Германия. Макар и възпитаник на Немската гимназия в София, животът в чужбина не я привлича. Убедена е, че в родината си може да допринесе повече.

Това я среща и с Тук-Там, сдружението на българи с опит в чужбина, където близо 3 години ръководи Идейник. Проектът представлява онлайн състезание по социално предприемачество за българи с опит в чужбина и цели да помогне в подобряването на средата тук, ангажирайки и сънародниците ни зад граница. Така се запалва интересът ѝ към предприемачеството. Тя се вдъхновява от факта, че обединени около даден проблем, група индивиди могат да намерят решение и чрез синергия и действие изпълват тази идея със съдържание. Това я стимулира да се включва като ментор и в инициативата Sofia Service Jam.

В свободното си време Симона се занимава с народни танци и салса, обича да пътува и да прекарва време в планината. Определя себе си като позитивен и целеустремен човек, който обича да прави света около себе си по-добър.

Всичко това отлично синхронизира и допълва вече завършения екип от ментори в предприемаческата програма на село Zero Start.

Ванеса Виденова

Ванеса Виденова е влогър и писател, споделящ знанията си в насока астрология, психология, духовност и природосъобразен начин на живот, от близо шест години. Автор е на две книги – наръчникът ,,Моята приятелка, паническата атака”, както и ,,Малка рибла”, която е сборник от разкази и мисли на десетки чувствителни, артистични и емпатични хора.

Тя се включва в програмата по темата за личностното развитие, себеопознаването и излизане наяве на силните страни, които ще са в помощ за екипите.

Цени за участие в Предприемаческата програма Zero Start на село

Кандидатстването става чрез попълване на форма за участие. Двадесет от всички кандидатствали ще бъдат избрани за участие в програмата. Таксата за участие се плаща по банков път преди да започне Zero Start.

На нощувка

100 лв.
 • 1 нощувка в собствена палатка в ZeLLin House;
 • Закуска, обяд и вечера;
 • Местни алкохолни и безалкохолни напитки;
 • 1 модул от предприемаческата програма;
 • Работа по екипи с менторите;
 • Една допълнителна дейност;
 • ОЩЕ МНОГО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗНЕНАДИ!

за цялата програма

495 лв.

Общо

 • 5 нощувки в собствена палатка в ZeLLin House;
 • 3 хапвания на ден с домашно приготвена храна от фермата и градината ,,на съседа'';
 • Местни алкохолни и безалкохолни напитки;
 • Модулите на предприемаческата програма;
 • Работа по екипи с менторите;
 • 5-те допълнителни дейности;
 • Последваща подкрепа от страна на менторите;
 • ОЩЕ МНОГО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗНЕНАДИ!

При желание

Програмата може да се обогати с:

И да почувстваш какво е да те возят с балон…

Ще се осмелиш да полетиш надолу? Разбера се, с бънджи, а не като предприемач.

Цена: 40 лв. на човек

Със Здравко от конна база „Здравец” в съседното село Скравена.

Участниците ще бъдат разделени на два отбора, всеки от които ще участва в организираните игри с цел забавление и печелене на точки, разбира се, за победителя ще има и награда.

Започваме с общуваме с конете по един хуманен начин, без насилие, научавайки за естествените взаимоотношения между конете в стадото.

Продължава с щафетно състезание с конете. Отборите застават на старта, като всеки отбор си има кон, който трябва да премине през слалом с ездач върху него и съотборник, който да асистира, динамично и много забавно. 

Участниците ще се потопят и в играта „Хора-джаги“. Провежда се в специално направено игрище с размери 10 на 3 метра. Играта носи много настроение и не се изискват специални умения.

Завършваме с пикник на открито.

Цена: 20 лв. на човек

Галерия от Zero Start 2019

Организатори на Zero Start

С подкрепата на

Община Ботевград

Партньори на Zero Start

Close Menu
 
Пиши ни.  
Искаш нещо да ни питаш?
+