Моля, прочетете следните Общи условия внимателно преди да използвате zerostart.neftelimov.com, ръководен от Петър Нефтелимов. С влизането в сайта и ползването на услугите му вие се съгласявате с Общите условия. Ако не сте съгласни с някое от Общите условия може да не използвате услугата.

Цялата информация (името ,,Zero Start – Bulgaria‘‘, текстовото, визуалното, както и концептуалното съдържание на проекта ,,Zero Start – Bulgaria‘‘) на zerostart.neftelimov.com, представлява интелектуална собственост на Neftelimov.com (Петър Нефтелимов). Използването ѝ, без позволението на нейния автор, е строго забранено и е нарушение на авторски и сродните му права. Използването ѝ се разрешава в следните случаи:

  1. Всеки е свободен да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на Платформата);
  2. Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал;
  3. С посочване на автора;
  4. Без модификации;
  5. И некомерсиално.

Настоящите Общи условия, са неразделна част от Общите условия на Neftelimov.com, както следва:

Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа линкове към Уебсайтове и услуги на трети страни, които не са притежавани и контролирани от Neftelimov.com. Neftelimov.com няма пряк контрол и не носи отговорност за съдържанието, условията за поверителност и дейността на Уебсайтовете на трети страни. С използването на услугата Вие се съгласявате и приемате, че Neftelimov.com не носят отговорност пряко или косвено за различни загуби и щети причинени в следствие на използването на услугите на въпросите Уеб портали на трети страни.

Прекратяване

Ние можем да прекъснем достъпа до нашата услуга по всяко време, без за това да бъде даван предварителен срок и без това да носи отговорност за Neftelimov.com независимо от причините на прекратяването, с изключение на такива, които нарушават Общите условия. Всички авторски права продължават да важат след прекратяването, като в това число попадат всички авторски права, гаранции и право на рекламации.

Законосъобразност

Тези Общи условия са създадени и съобразени със законодателството на Република България без по никакъв начин да противоречат или да спекулират с тях. Всяко неспазване на Общите условия ще бъде считано за нарушение на правата на потребителя. Ако някоя точка от Общите условия бъде определена като невалидна или недействителна от съда, то останалите точки от Общите условия продължават да бъдат в сила. Тези Общи условия оформят връзката между двете страни – Neftelimov.com, от страна на доставчик на услугата и от друга – на потребителя като ползвател.

Промени

Ние запазваме правото си по наше усмотрение да променяме и заменяме Общите условия по всяко време. С продължителното използване на услугата след направените промени в Общите условия Вие се съгласявате да ги спазвате и да се съобразявате с тях. Ако не сте съгласни с евентуалните промени в Общите условия, то вие можете да спрете да ги използвате.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси отнасящи се до Общите условия можете да се свържете на e-mail: petar@neftelimov.com

Close Menu
 
Пиши ни.  
Искаш нещо да ни питаш?
+